Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Câu Đối: Xuân Bính Tuất - Thái Hanh


Câu Đối: Thái Hanh
Trình Bày: Kim Oanh