Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Những Câu Đối Vui Xuân Bính Thân - Nguyễn Gia Khanh&Vườn Thơ Thẩn


Câu Đối:Nguyễn Gia Khanh, Phương Hà,Quên Đi, Nguyễn Đắc Thắng, Mai Xuân Thanh, Đỗ Chiêu Đức, 
Tranh Câu Đối:Kim Oanh