Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Trầm Hương Thơ Quán


Trầm bổng mây chiều nhè nhẹ trôi
Hương xưa chợt đến thoáng bồi hồi
Quán ven đường vắng ai chờ đợi
Thơ thả đôi vầng đáy tim tôi

Thời gian nhanh lướt vội vàng chi
Tiếc thương quá khứ để làm gì
Mây ơi cuốn hết niềm khắc khoải
Đừng để vết mờ giăng lối đi

Kim Oanh