Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Thấy XaEm chưa về lại trong Tết này
Anh vẫn miệt mài trên ngõ cũ
Hồi đó không gian chưa lớn đủ
Bây giờ thời gian muốn mau qua
Nửa vòng trái đất không gần lắm
Cận kề kinh tuyến miệt mài xa

Huỳnh Hữu Trí