Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Thơ Tranh: Hết Màu Xuân Xưa

Kính tặng những người đàn bà trung trinh tiết-hạnh, tần tão sắc son, 
đã âm thầm chiu đựng, khắc khoải ngóng chờ trong suốt những năm dài lao đao khốn khó


Thơ: Lê Kim Thành
Thơ Tranh: Kim Oanh