Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Em Cũng Là Hoa - Phù Dung


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh