Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Tết Buồn - Buồn Tết
Xướng:Tết Buồn

Cứ Xuân về là Tết phải hay không
Đêm suy tư nghe trống vắng trong lòng
Ngoài kia! Tuyết lạnh còn mênh mông phủ
Tiếc...ngậm ngùi Xuân cũ mãi đi xa..!

Thôi! Tết làm chi nữa...hả Xuân ơi!

Lê Kim Hiệp
***
Họa:Buồn Tết


Ở bên này Xuân đến Tết thì không
Nắng hạ chang chang buộc rộn xuân lòng
Nụ mai tháng Chín ươm nồng hương đợi
Tết phương trời nào xuân những xót xa...!

Ừ! Thà thôi đừng đến nữa Tết ơi!

Kim Phượng
Úc Châu