Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Câu Đối: Xuân Vĩnh Long - Tết Pleiku - Kim Phượng


Câu Đối: Kim Phượng
Trình Bày: Kim Oanh