Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Valentine Chỉ Còn Là Kỷ Niệm


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh