Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Câu Đối: Tặng Sinh Nhật Anh Hữu Đức 13-2


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh