Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Thơ Tranh: Nhánh Cỏ Hương

Mừng Sinh Nhật chị 6 của em


Trích Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh