Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Xuân Tha Hương

(Bonsai - Lê Kim Thành)
Anh Tư ơi, 
Những chậu Bonsai và câu anh viết " Xuân tha hương" gây cho em cảm xúc ...
Gửi vài câu thơ, đáp lễ công anh chăm bón Bonsai nha anh Tư .
Em9oanh

Xuân Tha Phương

Năm Mới về lá than thở cùng hoa
Vời vợi xa... nhớ thương hoài cố quốc
Ngậm ngùi Tết, tha phương bao năm đã
Mong một ngày hát khúc khải hoàn ca

Kim Oanh