Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Đợi Một Mùa Xuân - Mừng Sinh Nhật 28/2 Lý Lệ Mai

Món quà thay lời Chúc Mừng Sinh Nhật chị Lý Lệ Mai 28/2 - Hạnh phúc!
(Kim Oanh)

Thơ: Lý Lệ Mai
Thơ Tranh: Kim Oanh