Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Câu Đối Kim Phượng - Xuân Bính Thân 2016


Câu Đối: Kim Oanh
Trình Bày: Kim Phượng