Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Vẫn Xuân

Anh Tư ơi, 
Thêm một câu của anh đề " Xuân đi xuân đến vẫn còn xuân" em 9  lại cảm xúc cùng hoa và lòng anh Tư qua những cây Bonsai của anh đính kèm


(Bonsai - Lê Kim Thành)
Vẫn Xuân...

Xuân đi xuân đến vẫn còn xuân
Giấu kín lòng chi chút ngại ngần
Tình trong hoa đã tim yêu thấu
Sắc thắm ẩn màu dạ thủy chung

Kim Oanh