Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Giao Thừa Đối Ẩm

 

Giao thừa ta chuốc rượu
Cho người cùng ta say
Ly đầy tràn ly cạn
Rồi mai tình chia hai

Vẫy tay tiễn Xuân đi
Lệ đắng đọng vành mi
Rượu rót thêm chén nữa
Chờ Xuân đến làm gì !

Mai này Xuân có qua
Tình cũng đã phôi pha
Thương phận bèo trôi nổi
Đôi mắt ướt nhạt nhoà

Tiễn người tiễn mùa Xuân
Lòng sao cứ ngập ngừng
Rót cho đầy ly nữa
Lệ sầu mắt rưng rưng

Xuân đến rồi Xuân đi
Say cho hết sầu bi
Xuân đi rồi Xuân đến
Tình ta vẫn xuân thì...

Hoàng Kim Mimosa 
Giao thừa 2016