Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Có Về Không

  (Lộ Ông Bang - Phú Hữu)

Sao em không hỏi ta có về quê cũ
Có chút gì về Phú Hữu những ngày thơ
Lộ Ông Bang có còn chờ câu nhân ngãi
Những bước chân đời lê mãi kiếp lưu dân

Lá vàng ơi! Cho ta sống lại thật gần
Linh hồn nhỏ trong chân tình nguồn cội biển!


Lê Kim Hiệp