Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Thánh Lễ Tạ Ơn Ngày 26-1-2016 - Melbourne

Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long và các Linh Mục trong Tổng Giáo phận Melbourne đã đồng tế dâng Thánh lễ Tạ Ơn. Ngày 26-1-2016, lúc 11 giờ sáng
Ca Đoàn Kitô Vua năm nay đã phụ trách phần phụng vụ Thánh ca cho Thánh Lễ Tạ Ơn.
Tại Trung Tâm Vincent Liêm đông đủ các Tổ chức, Ban ngành, Đoàn thể cũng như các Cộng đoàn địa phương nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết.
Sau Thánh lễ còn có tiệc tất niên chuẩn bị chào mừng Năm Mới Bính Thân 2016.
Vài hình ảnh được các ca viên ghi lại.

1/ Thánh Lễ


Ca trưởng và ban nhạc Kitô Vua
Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long & CaĐoàn Kitô Vua
Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Các Linh Mục và Ca Đoàn Kitô Vua

Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long và ca viên 


2/ Phần văn nghệ chào mừng Xuân  Mới 2016


 Ngọc Hương
Xuân Báu

Hình ảnh: Uyên Nhi & Thanh Bình