Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Mộng Ngoài Song Thưa


Các Bài Cảm Tác từ ảnh của Biện Công Danh:

Trăng phương nào trăng soi vằng vặc
Để tâm này đối mặt tìm ai
Đêm sâu đôi mắt u hoài
Nhớ nhung vời vợi mộng ngoài song thưa

Kim Oanh
***
Ngàn dậm trăng xa tình đâu nữa
Hai phương trời đôi lứa mòn trông
Sương khuya ướp lạnh phòng không
Hữu duyên vô phận mênh mông nỗi buồn.

Quên Đi

***
Người chở trăng về kịp tối nay
Hồn treo lơ lững giá mà say
Đêm thôi khắc khoải môi sương phụ
Khát vọng nửa đời quên đắng cay

Kim Phượng