Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Lối Về Cao Lãnh

(Nắng Sớm - Ảnh Cao Linh Tử)

Cảm tác từ ảnh: 
Lối Về Cao Lãnh

Giá em sắc đượm hương hoa
Ẩn trong nắng sớm vườn nhà tình anh
Nồng nàn lá biếc chen cành
Lối về Cao Lãnh xuân xanh gọi mùa

Kim Oanh
***
Họa thoát vận:
Đón Em Về Cao Lãnh

Quê nghèo một chút hương hoa
Đón người viễn xứ gọi là tình anh
Có hoa có bướm chen cành
Có người ái mộ nắng quanh má hồng!

Nguyễn Đắc Thắng

***
Căn nhà cũ kỹ của anh có duyên bay tới tận Úc! Cảm ơn Kim Oanh.
Nhân đây tặng em bài thơ anh làm nhiều năm trước:

Nhà Xưa

Một gian sàn cũ thấp lè tè
Ẩn dưới bóng xoài mấy tán gie
Loang lổ lối đi rêu xám nhạt
Lam nham bức vách mốc vàng hoe
Qua song nắng sớm in tranh động
Xuyên lá mưa chiều dột mái che
Ngạo nghễ Hàn Nho Phong Vị Phú
Nam kha sắp đến cuối đường Hòe.


Cao Linh Tử
Chúc em vui khỏe!