Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Đề Thơ


Đêm qua tôi thấy ở trong mơ
Có bóng ai như dáng nàng Thơ
Giục tôi tỉnh dậy mau cầm bút
Ca ngợi mắt ai qua vần thơ

Hhai