Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Bình Yên Vẫn Buồn - Thơ Lê Kim Hiệp, Hương Nam Diễn Ngâm
Vừng hồng lên giã từ con trẻ
Mang tro tàn Ba Mẹ về nơi
Sương thắm lạnh đời không nhan khói
Đi tìm gì vào cõi hư vô
Bạn bè thân sao vắng bóng đưa
Khoảng thinh không gió reo hồn réo
Ba Má về gió cát xa xôi
Nơi yên nghỉ gông cùm xiềng xích
Ba Má đi còn gì lưu luyến
Lộng lẩy gì bến mộng xa xăm
Bao năm qua không thấy người thăm
Vùng hoang dại cỏ cây buồn khóc
Thênh thang mộng cũng rồi vụt tắt
Nến sầu buồn xiêu vẹo ngã nghiêng
Khóc cho Thân Mẫu dày công đắp
Sâu tình nghĩa nặng bổng vụt tan
Tre trăm mắt rã rời từng khúc
Chim đầu đàn không vững thuyền nan
Bổn phận Cha nghĩa Mẹ vuông tròn
Lặn lội nuôi không màng cay đắng
Mong lủ trẻ công thành doanh toại
Mới yên lòng nhắm mắt ra đi
Đời Má Ba được hưởng những gì
Chơ vơ đứng chờ con thăm viếng


7/2009

Thơ: Kim Hiệp
Diễn Ngâm: Hương Nam