Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Vận Nhà

      Anh Nam Chi và anh Hoàng Dũng, cho Kim Oanh theo ké với các anh nha
      Nếu có chi thì châm chước vì KO không biết luật thơ ..hi..hi..." điếc không sợ súng mà"
Vận nước nổi trôi phải xa nhà
Nhớ thương cha mẹ biệt trời xa
Nơi trại tỵ nạn nhìn ra biển
Giọt lệ rưng rưng khóc nhớ nhà


Bao người ly xứ cùng tâm trạng
Chạng vạng đâu đây một bóng nhà
Con đường góc phố giờ xa cách
Yêu quá Việt Nam … khóc phận nhà

Kim Oanh

* Cám ơn hình phụ bản của anh Truơng Văn Phú