Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Hoa Khúc Khích

    (Từ 2 bài thơ Khúch Khích của Cao Nguyên và Kim Oanh)

Em cười khúc khích hoa chao
Anh rơi hồn vía, vẫy chào nụ môi
Bâng khuâng riêng bóng trăng mời
Còn vương hương tóc, lả lơi dáng người
Gió cười cây lá reo vui
Mây trôi chở nhớ, đàn khơi tiếng lòng
Ngọt ngào ánh mắt vời trông
Còn nhan sắc đó: hoa đồng nguyên khôi!

Phạm Tương Như. 
May  08  13