Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Hải Âu


   
       (Cảm xúc từ Sóng của Khiếu Long)

Bơ vơ tìm bóng nắng
Nơi bến vắng thở dài
Dấu chân hằn trên cát
Tóc sầu ngủ bờ vai

Tình xưa ôi đẹp lạ
Ngày nào ta trao nhau
Nay trôi theo thác lũ
Cuộn dòng nước quặn đau

Ký ức đong đầy nhớ
Dù không nói thành lời
Nỗi lòng này ai hiểu
Hay chỉ bến sầu vơi

Biển vô tình không nhớ
Hải âu thét vang trời
Gọi đàn tung cánh vỗ
Sóng im lìm giã lơi

Kim Oanh
San Diego 8/2012