Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Cảm Tác Vận Nhà


      Kim Oanh à ! Đọc vần thơ " Vận nhà" của bạn tôi thấy buồn buồn cho vận nước,cho thân phận người Việt Nam.Tôi xin mượn " vận nhà" của Kim Oanh để phụ họa thêm với KimOanh vài cảm xúc từ tâm hồn tôi nha
Vận nước nổi trôi phải xa nhà
Thương cha nhớ mẹ chốn quê xa
Trái gió trở trời ai chăm sóc
Hiếu thảo đành cam dạ xót xa

Bao nhiêu kỷ niệm thời xứ VĨNH
Cũng đành gởi lại chốn quê nhà
Lạy trời nổi chướng thay chiều gió
Ta về sống lại với quê ta


Ngô Quang Diệp
* Cảm ơn hình phụ bản của anh Trương Văn Phú