Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Cứu Rổi Hồn Con!Trong Thánh Lễ dâng tiếng hát
Không biết hồn xa đi lạc về đây
Thiên Thần đáp nhẹ từ mây
Cùng đón Chúa sinh vui vầy máng cỏ?
Đèn sao trời giăng xanh đỏ

Chẳng biết hồn ai nhìn rõ tim ai
Có đếm được bao nhịp sai
Để dâng lên Cha lời ngay xưng tội
Tan lễ về quên cả lối
Đường thưa dần bóng tối bao quanh


Vào nhà vương hơi lành lạnh
Giáng Sinh một mình hiu quạnh Chúa ơi!
Con đếm từng giây chờ đợi
Thiên Chúa giáng trần cứu rỗi hồn con.

Kim Oanh
12giờ đêm 24/12/2013