Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Giáo Đường Im BóngGiáo đường im lắng trong bóng đêm,
Có kẻ co ro trọ góc thềm
Chờ hồi chuông sớm thong thả đổ,
Ấm lòng trút nỗi khổ cô miên

Thánh Giá vươn cao rõ thiêng liêng
Mầu nhiệm Ngài ôm hết lụy phiền
Ban cho con Chúa niềm vui sống
Hồng ân Thiên Chúa thật vô biên!

Kim Oanh
* Saint Patrick's Cathedral,Auckland - Biện Công Danh