Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Hạt BụiHạt bụi bay đường vắng ai đứng đợi

Chiều tan trường áo trắng chẳng vờn bay
Tóc huyền lơi buồn triũ nặng bờ vai
Đôi mắt ngọc chợt vương sầu hạt bụi

Hạt bụi bay tình ai mãi ngậm ngùi

Theo gió lốc bụi rơi vào hoang vắng
Đêm dần sang -Trăng tàn-Ngày thưa nắng
Bụi phủ đầy tóc trắng một màu tang

Kim Oanh