Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Thánh Giá Gầy

  
(Thánh Giá trên nóc Nhà Nguyện,Vĩnh Long- Ảnh của Phan Vũ Bình)

Ngày tháng ấy cô đơn buồn tủi
Tháng Giá gầy thui thủi năm qua
Giữa tầng mây uy dũng tuổi già
Che thế giới tai qua nạn khỏi

Con về đây nỗi đau mòn mỏi
Duới chân Ngài tìm lối quen xưa
Lòng mềm nhũng bóng đỗ nắng thưa
Đôi mắt ướt cơn mưa tiếc nhớ

Gàc Nhà Nguyện nóc cao một thuở
Bốn Mươi Năm trăn trở đời con
Ngài giăng tay chờ đợi mỏi mòn
Đàn con Vĩnh tình son đậm máu

Tiếng chuông xưa vang vọng từ đâu
Âm thầm lắng đêm thâu bài Thánh
Thời gian trôi! Tim Ngài mọc nhánh
Kết liền cành! Tim chết tái sanh

Nền trời cao muôn sao rực sáng!
Đôi mắt ngời chếnh choáng hồn con
Đôi chân thon lối mòn nhấc bổng
Trên vai Ngài hồn mộng ngủ yên!

Cô Đơn Ngày Tháng thả ... ưu phiền!
Thánh Giá gầy.. uy nghiêm mầu nhiệm!

Kim Oanh
Melbourne 19-12-2010