Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Thơ Tranh: Thánh Giá Tình Yêu


Thơ: Lan Cao
Thơ Tranh: Kim Oanh