Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Thơ Tranh:Nguyện Cầu


Melbourne Mùa Giáng Sinh 12/2013
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh