Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Mắt Em Trong    

             (Cảm tác từ Lạc Dòng của Lê Kim Hiệp)

Mắt em trong như mảnh trời xanh biếc
Anh, cánh diều lơ lững giữa từng không
Một chớp mắt đủ cành xiêu cánh mỏi
Bay một đời chưa khỏi mắt em trong

Lê Kim Thành