Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Tiếc Một Mùa Trăng!
Trăng nghiêng mình lung linh soi mắt
Mặt hồ thu trong vắt mày ngài
Chen vai soi hình hài ta ngóng
Nghẹn ngào âm vọng khóc trăng hay?

Trăng đêm ơi! Xin trăng dừng lại
Đừng thay lòng đày đọa xác thân
Đừng xẻ đôi ngoảnh mặt ân cần
Nuốt cay đắng.. Trăng dần chết lịm

Tiếc trăng mùa... diễm ảo năm xưa!


Kim Oanh