Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Hoa Trắng Thôi Cài Lên Tóc
Sẽ có một ngày anh về ngang
Hái bông hoa trắng leo đầy giàn
Cài lên mái tóc người em nhỏ
Cùng nhau tay nắm đón mùa sang
                                  (Suối Dâu)

Xuân sang miệt mài trông tin nhạn
Hạ về ve than vãn sầu bi
Thu qua bóng biệt nẽo kinh kỳ
Đông giá người đi không trở lại

Hoa trắng thay vành tang trắng cài
Tiễn người lần cuối phút chia tay
Quan tài lịm chết tình miên viễn
Thiên thai miền! Hởi người hay. 

Kim Oanh
19-11-2010