Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Hạt Bụi Cô Đơn

      

(Từ Hạt Bụi của Kim Oanh)

Sao mắt ai còn vương sầu hạt bụi!
Nét mi buồn rong ruỗi chuyện ngày qua
Hàng me xanh trơ bóng gầy xơ xát
Hạt bụi bên đường ngơ ngác cô đơn

Tình đi xa, cuộc tình qua, người mất
Ngày qua ngày buồn lây lất đau thương
Hàng me xanh nay bóng già trơ góc
Hạt bụi bên đường chợt khóc cô đơn..

Hoàng Trực
6-6-13