Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Một Chiều Ghé Bắc Sang Sông


  
     (Gửi người em gái ly hương)

Chợt một chiều ghé Bắc sang sông
Chẳng biết dòng sông nước lớn ròng
Gió lay mặt nước bình yên ấy
Lần dấu chiều tà dõi mắt trông


Vừng hồng dần tắt sau chòi lá
Khối tình gửi trọn ánh hoàng hôn
Hoà cùng sông nước vô tri cả
Lòng những trời Tây hẳn bồn chồn?


Xin thời gian dừng lại khoan qua
Cố giữ trong tôi chút nắng tà
Kẻo phút chốc màn đen bao phủ
Sợ đêm nằm trọn giấc Nam Kha.


Lê Kim Hiệp

13-3-1990