Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Lạc Dòng
Mắt em như dòng sông xanh biếc
Anh ước làm thuyền nhỏ xinh xinh
Thuyền anh trôi dạt vào sông ấy
Gợn sóng vô tình ướt áo anh

Lê Kim Hiệp