Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Hận Tình - Anh Bằng Mạc Phong Linh - Tiếng hát Trúc Dương Nhạc Sĩ: Anh Bằng và Mạc Phong Linh
Tiếng Hát & Thực Hiện: Dương Thượng Trúc