Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Sao Nỡ...?

   

   (Gửi theo Tùy bút Bài Hát Đêm Giáng Sinh của Kim Oanh)

Trời ơi!
Sao nỡ đi guốc vào trong bụng
Để đến bây giờ còn quặn đau
Chuyện xưa, ngày cũ đà chôn chặt
Nhắc lại làm chi, tủi lòng nhau...


Nam Chi