Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Khúc Khích
Khúc khích em cười con chữ chao
tưởng đâu gần xịt ngoắt tay chào
thì ra vẫn chỉ âm vang bóng
rót xuống hình thơ chút ngọt ngào

Mỗi lúc em cười khúc khích vui
anh quên ngày mọn chập chờn rơi
thơ còn những khoắt tay thân ái
để mỗi chào nhau ý tuyệt vời!

Cao Nguyên