Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Thơ Tranh: Mừng Giáng Sinh 2013


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh