Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Quê nhàBỏ nước mà đi, xa quê nhà !
Xa quê càng thêm nỗi nhớ nhà,
Càng xa, càng nhớ lòng quay quất,
Nhìn đâu cũng tưởng bóng quê nhà.


Năm tháng dần qua, nhớ phôi pha,
Chút tình quê cũ, chút tình nhà,
Giờ nơi quê lạ, nhà xa lạ...
Biết gọi nơi đâu : chốn quê nhà !?!Nam Chi
* Cám ơn hình phụ bản của anh Truơng Văn Phú