Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Khúch Khích
          (Từ Khúch Khích của Cao Nguyên)

Khúc khích gió cười áng mây chao
Vầng trăng nghoe ngẩy vẫy tay chào
Bâng khuâng bước vội theo chiếc bóng
Buộc lại hương ai thoảng ngạt ngào

Khúc khích gió cười mùa reo vui
Thời gian dừng lại lá biếng rơi
Thì thầm hé nụ môi êm ái
Nở giữa nhân gian đoá tuyệt vời!

Kim Oanh