Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Lục Bát Tình - MộtEm từ tiền kiếp về đây
Bắn ta một mũi tên ngay huyệt tình
Dù ôm thương tích vô hình
Ngẩn ngơ suốt cuộc hành trình trăm năm

Phạm Hồng Ân