Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Thơ Tranh: Xa Lắm Tình Em


Thơ: Dương Hồng Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh