Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Bỏ Giữa Cuộc Đời Cánh Mai Tơi


Nhớ thuở xuân xưa tặng đóa mai
Người tưng tiu giữ nhớ nhung hoài
Đem hoa vàng ép treo cửa sổ
Kết tụ tuyết ngoài mơ bóng say

Mùa chưa quay gót người biệt dạng
Lặng lẽ ra đi chẳng tạ từ
Bỏ xuân lạnh lẽo bên khung cửa
Bỏ giữa cuộc đời cánh hoa tơi

Nhớ thuở xuân xưa tiếng gọi mời
Tuyết lạnh bên người nắng bên tôi
Chuyền nhau nồng ấm vui năm mới
Giữ cánh hoa tàn mãi xinh tươi

Dù sao cũng xin tạ ơn ai
Bỏ quên kỷ ức chẳng nhòa phai
Bỏ quên túi nãi đầy thơ nặng...
Xuân tựa bên thềm tặng tình ai

Kim Oanh