Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Cõi Phù Hoa


Đưa nhau qua cuộc đời này,
Dìu nhau lội hết bãi lầy phù hoa.
Em, người con gái kiêu sa,
Giấu sau làn lụa một tòa tuyết trinh.
Ngày xưa nghiêng nước nghiêng thành,
Ngày nay xây một cung đình mà chơi.
Hỏi nàng Bao Tự xa xôi,
Bao nhiêu vải đổi nụ cười giai nhân?
Cho ta đi ại cuộc trần,
Cho người khoác lại một lần áo hoa.
Cho người rỡ mặt kiêu sa,
Cho ta ngắm lại dáng tà lụa bay.
Xuân xưa còn có xuân này,
Dễ gì kiếm lại một ngày xuân xưa!

Montreal, xuân 1998
(Phù sa sông Cửu Houston, xuân 1999)
Nguyễn Đức Tuấn