Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Câu Đối: Đất Khách - Trời Quê - Phong Tâm

Nhà Thơ Phong Tâm tặng Kim Oanh


Câu Đối: Phong Tâm
Trình Bày: Yên Dạ Thảo