Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Buông Rời Mồng BaMai này tôi có thẩn thờ
Mùa xuân đã hết nào ngờ có hay
Em xa một tết nơi này
Tôi ôm giữ lại một ngày mồng ba
(Hoài Tử)

Sao ai luyến tiếc mồng Ba
Thẩn thờ ôm khổ một gia tài buồn?
Bước sang mồng Bốn xin buông
Để nghe kinh tụng hồi chuông giáo đường
Đừng xoay nhìn bóng trên tường
Chúa Xuân đang ngự xót thương xót lòng
Mồng Năm Tết thay gió đông
Mồng Sáu tan tuyết sầu dòng nước trôi
Mồng Bảy lễ hạ nêu rồi
Phúc Vinh Chúa tặng mong đời ai vui

Kim Oanh